Vad gör vi med skadade djur i sommar?

I dessa tider är det många som hör av sig till oss om djur de hittat som är skadade eller förefaller övergivna. Vi hanterar inte dessa ärenden utan hänvisar till de lokala organisationer som har detta som sin huvudsakliga uppgift. I Skåne blir det då KFV eller Fågelskydd Spillepeng. De senare har under rubriken ”Allmänna […]

Läs mer

Stipendium till Rolf Hansson

   Diplom och stipendium på 5 000: – tilldelas Rolf Hansson av Naturskyddskyddsföreningen Söderåsen.Rolf Hansson gör ett viktigt och tidskrävande arbete att bibehålla betesmarker på Heiners före detta ägor och detta vill föreningen uppmuntra. Området har sedan 1940-talet använts för bete och slåtter. Detta har gett naturen möjlighet att återskapa en del av ängsfloran som är […]

Läs mer