Klimatmötet i Paris, glädjande nyheter om klimatmålen

Nu är förhandlingarna vid FN:s klimatmöte, som ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, inne i slutskedet. Ännu har världens regeringar inte visat sig vara beredda att göra vad som krävs för att stoppa farliga klimatförändringar. Naturskyddsföreningens genomgång av fem viktiga klimat- och energipolitiska mål ger dock hopp. Målen har både uppnåtts och överträffats i mycket […]

Läs mer