Klimatmötet i Paris, glädjande nyheter om klimatmålen

Nu är förhandlingarna vid FN:s klimatmöte, som ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, inne i slutskedet. Ännu har världens regeringar inte visat sig vara beredda att göra vad som krävs för att stoppa farliga klimatförändringar. Naturskyddsföreningens genomgång av fem viktiga klimat- och energipolitiska mål ger dock hopp. Målen har både uppnåtts och överträffats i mycket snabbare takt än förväntat.

  1. Det nuvarande globala klimatavtalets mål om en utsläppsminskning på 5,2 procent mellan 1990 och 2008-2012 har överträffats kraftigt. Länder med klimatmål i avtalet har istället minskat sina utsläpp med cirka 20 procent.
  2. EU:s klimatmål om 20 procents utsläppsminskning till 2020 har redan överträffats.
  3. Det svenska klimatmålet till 2010 var 4 procents utsläppsminskning. Istället minskade utsläppen med 9 procent.
  4. Sveriges mål om 50 procent förnybar energi till 2020 uppnåddes redan 2013.
  5. Målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 har överträffats. Förra året uppgick andelen förnybart till 18 procent.

Vår genomgång avslöjar att politiska beslutsfattare systematiskt underskattar möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål. Det i sin tur kan vara en förklaring till att regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner.

Den huvudsakliga förklaringen till att målen uppnåtts så snabbt är prisraset för förnybar energi. Priset på solceller har minskat med ca 70 procent på fem år. Vindkraft ger idag den billigaste elen, även utan subventioner. Utbyggnaden av förnybar energi överträffar alla prognoser.

Den svenska regeringens viktigaste uppdrag på klimatmötet är visa på det positiva sambandet mellan ökad välfärd och minskade utsläpp. Regeringen bör sprida budskapet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

I takt med att priset på förnybar energi fortsätter att rasa, och att allt fler inser att en stark klimatpolitik är en klok och lönsam strategi, kommer det att uppstå en global kapplöpning mot fossilfria samhällen. Det inger hopp för framtiden.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen samt styrelsen för Naturskyddsföreningen Söderåsen

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.