Äntligen ett globalt klimatavtal!

Nu har världens länder äntligen enats om ett förslag på legalt bindande, globalt klimatavtal. Det är första gången som det finns ett klimatavtal som omfattar hela världens länder. Avtalet höjer ambitionen och anger att den globala uppvärmningen ska hållas en bra bit under två grader, med sikte på 1.5 grader. Dessutom ska utsläppsmålen revideras var […]

Läs mer