Söderåsbladet 2016 1

Söderåsbladet 1-2016 Söderåsbladet är utsänt nu  till alla våra medlemmar. Men det finns även här för påseende eller sätt in 50:- på föreningens plusgiro 86 63 59-3 om du vill ha ett eget exemplar att läsa. Detta nummer handlar mest om Bjuvs Naturvårdsprogram. /Birgitta  

Läs mer

Föreningens årsmöte i Stenestad tisdag 8 mars kl 19.00

Tisdagen 8 mars 2016 hölls Föreningens årsmöte i Stenestads bibliotek. Lars-Bertil visade bilder från sin resa i Sydafrika 2015. Årsmötesförhandlingar hölls i vanlig ordning. Ordförande Lars-Bertil Nilsson omvaldes. Samtliga styrelseledamöter; Bjarne Hols, Kent Ivarsson och Martin Persson vars mandat löpt ut ställde upp för omval. Revisorerna Tommie Sandberg och Olof Törnblom ställde upp för omval. Johnny Nilsson valdes som ny ledamot […]

Läs mer