Spången är färdig!

Ny spång! Nu är arbetet med ny spång, ca 30 meter, till Ekbacken över det sanka stråket klart. Arbetet påbörjades den 5/11 och avslutades den 19/11 2016. Martin, Bjarne, Bengt, Lars-Bertil och Kjell deltog i praktiska arbetet och Kent deltog i planeringen.              

Läs mer