Insektslivet i en gammal täkt 9 mars kl 19

Torsdag 9 mars 2017 kl. 19.00-21.00 Insektslivet i en gammal täkt. Entomologen Mikael Sörensson berättar denna kväll om sitt idoga efterforskande av vildbin, fjärilar, skalbaggar och andra kryp i den till synes intetsägande  Ekholmstäkten under sommaren 2016. Vad hittade han där med sin skarpa blick, med hjälp av sin oumbärliga håv? Missa inte att boka […]

Läs mer