Ny slåtterbalk för skötsel av ängen på Ekbacken

Vår gamla slåtterbalk var uttjänt och reparationskostnaderna växte. Vi sökte projektbidrag från Naturskyddsföreningen för inköp av en ny slåtterbalk för det fortsatta arbetet med att vidmakthålla den fina biologiska mångfald som finns på Ekbacken. Naturskyddsföreningen gick oss till mötes och nu är slåtterbalken snart på plats, lagom till årets slåtter. Under de senaste dagarna har […]

Läs mer