Årsmöte med bildkåseri Kenya

Lars-Bertil Nilsson visar bilder från sin resa till Kenya i höstas. Sedan följer föreningens årsmöte där vi tar upp vad som hänt på och kring åsen samt vad vi tror om den närmaste framtiden. Hur påverkas naturskyddet av intorkade bidrag hos Naturvårdsverket? Kan vi påverka politiken på lokal-, regional- och riksnivå? Stenestads bibliotek 5 mars […]

Läs mer