Kallelse till årsmöte 3 mars 2020 kl 19 på Stenestads bibliotek

Dagordning årsmöte 3 mars 2020 Stenestads bibliotek Kontakt Kent Ivarsson 070-370 27 27 Inleds med kåseri. Fika till själv-kostnadspris.   Mötets öppnande Dagordning fastställs Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna Val av mötesordförande Val av sekreterare Val av två justerare att jämte mötets ordförande justera protokollet Fastställande av röstlängd Val av rösträknare Redogörelse av […]

Läs mer

Aktuellt

Hemsidan håller på att uppdateras och många gamla inlägg har tagits bort. Vi försöker hålla våra Facebook sidor mer aktuella än själva hemsidan. Den senare får bli mer statisk med ganska tidlös information. Sedan något år tillbaka har vi inte haft några fasta programpunkter, då antalet deltagare varit mycket få. I stället har vi satsar […]

Läs mer