Ängelholms flygplats

Sju nordvästskånska kommuner har planer på att förvärva bolaget som driver flygplatsen i Ängelholm. Det innebär att dessa sju kommuner via skattemedel kommer att finansiera en verksamhet som förorsakar utsläpp som påverkar klimatet negativt. Naturskyddsföreningen Söderåsen beslutade att stå bakom den skrivelse mot kommunernas finansiering av flygplatsen som Naturskyddsföreningens kretsar i dessa sju kommuner författat. […]

Läs mer