Vattenvård i Kågeröd, torsdag 12 maj kl. 18-20

Spännande vattenvård i Kågeröd I norra delarna av Kågeröd genomför Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Svalövs kommun och markägaren Leif Persson en större vattenvårdsåtgärd utmed Vegeås dalgång. Vegeås åfåra som idag går som ett rakt streck genom landskapet kommer att återfå sin slingrande form. Marken på området sänks så att vatten kan svämma över […]

Läs mer