Från skräcködlor till istider

TranMorgDet var under jordens medeltid – Trias – Jura – Krita som de stora ödlorna levde. Vid övergången mellan Krita och Tertiär dog de ut tillsammans med många andra arter. Orsaken är oklar men anses kunna bero på ett klimatomslag mot kallare klimat, bristande födotillgång, vulkanutbrott eller meteoritnedslag. Läs mer!

Från skräcködletid till istider