Kalvahagen och Fåramarken med Heiners ängar

Området som i folkmun kallas Kalvahagen och Fåramarken är nu ett kommunalt naturreservat. En skötselplan skall göras och då finns möjlighet för naturintresserade att ha synpunkter. Denna typ av planer brukar ha som krav att tillgodose många önskemål och då inte bara vara till gagn för områdets naturvärden. För att vi som företräder natur- och kulturintressen skall kunna höras i diskussionen om planens innehåll krävs samordning. Vi vill därför inbjuda till en referensgrupp som stöd för våra kommande argument till planens tillkomst. Kontakta mig så ska jag försöka samordna till diskussion och senare möten på plats. /Kurt
Lite text som beskriver området
Kalvahagen och Fårahagen

Utsikt från Fåramarken

kurt.mansson@telia.com