Inlandsisarna

FlygKlovaDe senaste cirka 2 årmiljonerna, kvartärperioden, är en mycket kort epok i Jordens historia. Men den är av stor betydelse för landskapet i våra trakter. Inlandsisar har periodvis täckt stora delar av Norden och angränsande områden kring Östersjön och delvis omformat landskapet. Läs mer!

Inlandsisarna