Lilla Klåveröd 2013-12-01

Vi var inalles sex personer som trotsade blåst och kyla för att gå en natur- och kulturvandring i Klåveröds by. Med hänsyn till väderleken satte vi bilarna vid Tranerödsmosse och vandrade sedan bilvägen till Lilla Klåveröd och åter genom skogen. Promenaden tog ca tre timmar men då hann vi stanna många gånger och samtala kring fundringar om natur igår, idag och i framtiden. Dessutom satt vi cirka halv timme vid gården för en välbehövlig fika. Se gärna länken till Skånes Nordvästpassage, där Lilla Klåveröd beskriv mycket utförligt.

Så såg gården ut innan marken framför huset blivit avbanad

Citerat ur Skånes Nordvästpassage.
Lilla Klåveröd ingår i ett ganska nytt naturreservat tillsammans med Traneröds mosse och Grindhus. I skrivande stund (våren 2013) pågår röjningsarbeten på mossen och den gamla vandringsledens spång är uppriven och i väntan på att en ny ska byggas går det inte att vandra över mossen till Lilla Klåveröd.
Istället utgår man från parkeringen vid Traneröds mosse och följer skogsvägen rakt fram till denna tar slut efter cirka 800 meter och fortsätter sedan på en stig genom skogen som efter cirka ytterligare 500 meter mynnar ut på en skogsväg vid kvarndammen intill Lilla Klåveröd. Där svänger man höger och når snart området.
I väntan på att skötselplanen för reservatet ska genomföras så går inga betesdjur i hagarna men kan göra det inom kort. Ta då hänsyn till dessa vid ditt besök.

Skånes Nordvästpassage