Klimatmötet i Paris, glädjande nyheter om klimatmålen

Nu är förhandlingarna vid FN:s klimatmöte, som ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, inne i slutskedet. Ännu har världens regeringar inte visat sig vara beredda att göra vad som krävs för att stoppa farliga klimatförändringar. Naturskyddsföreningens genomgång av fem viktiga klimat- och energipolitiska mål ger dock hopp. Målen har både uppnåtts och överträffats i mycket […]

Läs mer

Föredrag om Rönneå med biflöden i Ängelholm den 3/11

Strömmande vatten, Rönneå och dess biflöden Anders Eklöv, fil dr i limnologi och arbetar med fiskevård, kommer att visa bilder och berätta om tillståndet i Rönneå. Mer finns att läsa på hemsidan http://www.fiskevard.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Ängelholm och Klippanbygdens Natur Lokal: Ängelholms bibliotek kl 19.00. Entréavgift 30:-, 40:- för icke medlemmar. Kontaktperson: Birgitta Jönsson 073-038 […]

Läs mer

Geologins dag 12-13/9 vid Lilla Klåveröd och naturum Söderåsen

I år informeras om vattnets kretslopp vid Lilla Klåveröd (fastigheten gränsar till Traneröds mosse) med föredrag varje hel timme den 12/9 från kl. 9-14 samt vattenorientering. HP Borrningar ansvarar för denna aktivitet. På Naturum Söderåsen i Skäralid visas utställningen ”Nyttosten” med Helsingborgs geologiklubb, tipsrunda, pyssel mm. Naturum är öppen den 12-13/9 kl. 10-16. Läs mer på http://www.geologinsdag.nu

Läs mer

Rapport från slåttern på Ekbacken den 9/8

På Ekbacken har Naturskyddsföreningen Söderåsen sedan 1980-talet utfört restaureringsarbete på ett område vid Vegeå i södra delen av Åvarp för att skapa möjligheter för en blommande ängsflora. I början av augusti var det dags att slipa liarna och efter torktiden när ängsväxternas frön lossnat räfsades ängen och det slagna togs bort. Blomsterfröna som blir kvar […]

Läs mer

Nu är årets hägnuppfödda storkar på vingar

Som så ofta den här sommaren kunde vädret varit bättre men regnet uteblev åtminstone när det var dags för årets storksläpp vid Hemmestorps Mölla den 25/7. Och mediakampanjen lönade sig. Parkeringen fylldes och intresserade storkvänner strömmade till i aldrig skådad omfattning. Rikard Lemann, ordförande för Naturskyddsföreningen Skåne, intervjuade flera personer som på olika sätt är […]

Läs mer