Ängelholms flygplats

Sju nordvästskånska kommuner har planer på att förvärva bolaget som driver flygplatsen i Ängelholm. Det innebär att dessa sju kommuner via skattemedel kommer att finansiera en verksamhet som förorsakar utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Naturskyddsföreningen Söderåsen beslutade att stå bakom den skrivelse mot kommunernas finansiering av flygplatsen som Naturskyddsföreningens kretsar i dessa sju kommuner författat. Skrivelsen, vilken publicerats i Helsingborgs Dagblad under ”Min mening” går att läsa här Ängelholms flygplats – Naturskyddsföreningen

Gökotta på Åvarps fälad lördag 6/6 kl 07.00

Naturreservatet Åvarps fälad har genomgått en positiv förändring under vintern. Björnbär och slån har röjts, stättor har bytts ut och nya skyltar är på plats. Följ med oss dit nationaldagen för att njuta av fågelsång, vackra örter och trevlig gemenskap.

Göken är säkert på sitt bästa humör. Vi lyssnar på den samtidigt som vi försöker lära oss sången från de fem vanligaste fåglarna på fäladen.

Vi samlas 23 07.00 på parkeringen vid ingången till Folkets park i Billesholm för gemensam färd till reservatet. Glöm inte ta med fika.

Aktiviteten sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen till biologiska mångfaldens dag på Ekbacken fredag 22/5

Vi hoppas på fint väder när vi njuter av blommor och fågelsång och annat som hör den biologiska mångfalden till. Obs. glöm inte ta med fika.

Samling kl 10.00 hos Martin på Åvägen 183, Billesholm

Kontakt: Linnea Persson, 070-775 06 72, linnea8.persson@gmail.com

Aktiviteten sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Svinrot

Smörbollar

Den gamla underbara eken

Läs mer på:

www.https://www.biomfdag.se/information/allt-du-behover-veta-om-biologiska-mangfaldens-dag/

Kallelse till årsmöte 3 mars 2020 kl 19 på Stenestads bibliotek

Dagordning årsmöte 3 mars 2020 Stenestads bibliotek
Kontakt Kent Ivarsson 070-370 27 27

Inleds med kåseri. Fika till själv-kostnadspris.

 

Mötets öppnande

 1. Dagordning fastställs
 2. Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justerare att jämte mötets ordförande justera protokollet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Val av rösträknare
 8. Redogörelse av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning för räkenskapsåret 2019
 9. Revisorernas berättelse avseende 2019
 10. Fastställande av resultat- och balans-räkningar för räkenskapsåret 2019
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod.
 13. Val av föreningens ordförande för 2020
 14. Val av övriga ledamöter. Mandatperioden går ut för Bjarne, Kent och Martin.
 15. Val av två revisorer fram till årsmötet 2021
 16. Val av valberedning fram till årsmötet 2021
 17. Beslut om firmatecknare
 18. Beslut om prenumerationsavgift för Söderåsbladet
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Aktuellt

Strömstare
Foto:Lars-Bertil Nilsson

Hemsidan håller på att uppdateras och många gamla inlägg har tagits bort. Vi försöker hålla våra Facebook sidor mer aktuella än själva hemsidan. Den senare får bli mer statisk med ganska tidlös information.

Sedan något år tillbaka har vi inte haft några fasta programpunkter, då antalet deltagare varit mycket få. I stället har vi satsar på att annonsera aktiviteter via vår hemsida och Facebook sidor som @SoderasensNatur, @Utflyktpasoderasen och https://soderasen.naturskyddsforeningen.se/
Men i år har vi planerat genmföra åtminstone två fasta program/utflykter. Det blir dels vår version av ett rikstäckande evenemang: Den bilogiska mångfaldens dag, dels en gammal klassiker Gökotta.

Men vi inbjuder till inventering av strömstare lördag 1 feb kl 9.
Inventering av strömstare. Se länken https://facebook.com/events/608258923318672/?ti=cl

Välkommen till Biologiska mångfaldens dag på Ekbacken fredag 22/5.
Samling kl 10.00 hos Martin på Åvägen 183, Billesholm.
Kontakt Linnea Persson, 070-7750672, linnea8.persson@gmail.com
Läs mer https://www.biomfdag.se/information/allt-du-behover-veta-om-biologiska-mangfaldens-dag/

Välkommen till Gökotta på Åvarps fälad lördagen den 6/6.
Samling kl 7.00 på parkeringen vid ingången till Folkets park i Billesholm.
Kontakt Kjell  Wahlström 070-8810841 lupi@telia.com och Martin Persson 070-1910830 jordbergapersson@hotmail.com.
Läs mer https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/bjuv/avarps-falad.html