Öringlek i Hallabäcken, obs ny dag 15 november 18.30-ca 21.00

Det är alldeles för lite vatten i Hallabäcken så programpunkten den 8 november är inställd. Vi gör ett nytt försök den 15 november,

Följ med oss på en vandring längs Hallabäcken. Vi letar öring och dess lekplatser tillsammans med Fredrik Lundblad och föreningen bjuder på grillad korv inne i stenbrottet. Observera att det är obligatorisk anmälan eftersom exkursionen kräver rätt vattenförhållande för att kunna genomföras.

Havsöringar

 

 

 

 

 

Samling: Hos Olofssons i Åvarp – Stenestadsvägen 321, kl. 18.30.
(Fd hembygdsgården)

Kontaktpersoner: Martin Persson 070-191 08 30 och Fredrik Lundblad 073-540 16 56

 

Föredrag om Rönneå med biflöden i Ängelholm den 3/11

Strömmande vatten, Rönneå och dess biflöden

Anders Eklöv, fil dr i limnologi och arbetar med fiskevård, kommer att visa bilder och berätta om tillståndet i Rönneå. Mer finns att läsa på hemsidan http://www.fiskevard.se

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Ängelholm och Klippanbygdens Natur
Lokal: Ängelholms bibliotek kl 19.00. Entréavgift 30:-, 40:- för icke medlemmar.
Kontaktperson: Birgitta Jönsson 073-038 47 71.

Geologins dag 12-13/9 vid Lilla Klåveröd och naturum Söderåsen

I år informeras om vattnets kretslopp vid Lilla Klåveröd (fastigheten gränsar till Traneröds mosse) med föredrag varje hel timme den 12/9 från kl. 9-14 samt vattenorientering. HP Borrningar ansvarar för denna aktivitet.

På Naturum Söderåsen i Skäralid visas utställningen ”Nyttosten” med Helsingborgs geologiklubb, tipsrunda, pyssel mm. Naturum är öppen den 12-13/9 kl. 10-16.

Läs mer på http://www.geologinsdag.nu

Rapport från slåttern på Ekbacken den 9/8

På Ekbacken har Naturskyddsföreningen Söderåsen sedan 1980-talet utfört restaureringsarbete på ett område vid Vegeå i södra delen av Åvarp för att skapa möjligheter för en blommande ängsflora.

I början av augusti var det dags att slipa liarna och efter torktiden när ängsväxternas frön lossnat räfsades ängen och det slagna togs bort. Blomsterfröna som blir kvar på ängen ger oss möjlighet att njuta av en ännu större blomsterprakt kommande år.

Slåttern är en årlig arbetsinsats som skapar möjligheter för ängsväxterna att åter blomma och inte konkurreras ut av nässlor och älgört. Genom en kontinuerlig slåtter går det att hålla efter och reducera den högvuxna, kvävegynnade floran så att vi kan glädjas åt ängsväxter som gullviva, orkidéer, småvänderot, gökblomster, ängsbräsma m.fl. Förändringen av växtligheten innebär att insekts- och fågellivet succesivt blir rikare, pärlemorfjärilar och blåvingar syns fladdra över ängen, i snåren sjunger kärrsångare och hackspettens trummande hörs.

Vissa år har vi haft hjälp av får som går på bete efter slåttern. Det innebär mindre arbete för oss att bekämpa slån och björnbär där lien inte biter utan vi får ta till grensax och sekatör.

Bert i högform

Bert i högform

Johan och Bjarne

Johan och Bjarne

Vädret var perfekt i år och vi fick mycket gjort under de tre timmar vi höll på. Tack alla som deltog.

Nu är årets hägnuppfödda storkar på vingar

Som så ofta den här sommaren kunde vädret varit bättre men regnet uteblev åtminstone när det var dags för årets storksläpp vid Hemmestorps Mölla den 25/7.

Och mediakampanjen lönade sig. Parkeringen fylldes och intresserade storkvänner strömmade till i aldrig skådad omfattning.

Rikard Lemann, ordförande för Naturskyddsföreningen Skåne, intervjuade flera personer som på olika sätt är involverade i storkprojektet innan grindarna till hägnet öppnades. Hälften av de drygt 70 storkar som för första gången lämnade hägnet gick självmant ut, den andra hälften behövde manas på av Petter Albinson innan de vågade passera tröskeln till friheten.

Staffan Åkeby intervjuas av Rikard Lemann inför storksläppet

Staffan Åkeby intervjuas av Rikard Lemann inför storksläppet

Efterhand prövade alla storkarna vingarna och glädjen var stor bland dem och alla åskådare.

Om någon månad bär det av till iberiska halvön alternativt Afrika

 

och därefter väntas storkarna tillbaka till Sverige när de är könsmogna om 4-5 år.

Här prövas vingarna för första gången.

Här prövas vingarna för första gången.

Först ut ur hägnet

Först ut ur hägnet

Petter Albinson och Emma Ådal, projektledare för storkprojektet

Petter Albinson och Emma Ådal, projektledare för storkprojektet

Upplev när storkens ungar lämnar boet.

Dags för ringmärkning – foto Lars-Bertil Nilsson

Storksläpp vid Hemmestorps Mölla
Lördag 25 juli kl. 13.00
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när hundratalet storkar stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor.

Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt.
OBS Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd. Kom i mycket god tid.
Arrangör: Storkprojektet
Avgift för vuxna, barn under 12 gratis.
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd
Kontaktperson: Paul Wiberg, för info maila paulwiberg@hotmail.com

Följ ett storkpar i boet!