Vad gör vi med skadade djur i sommar?

Skadade djurI dessa tider är det många som hör av sig till oss om djur de hittat som är skadade eller förefaller övergivna. Vi hanterar inte dessa ärenden utan hänvisar till de lokala organisationer
som har detta som sin huvudsakliga uppgift. I Skåne blir det då KFV eller Fågelskydd Spillepeng. De senare har under rubriken ”Allmänna råd” sammanställt råd som vi rekommenderar
alla som stöter på skadade djur eller till synes övergivna ungar att läsa. Råden hittas här.

Stipendium till Rolf Hansson

 

2014_stipendium_Rolf 472

Cirkeldeltagare från “Natur- och kultur på Björnås”med flera personer var med på arrangemanget för Rolf Hansson.

 Diplom och stipendium på 5 000: – tilldelas Rolf Hansson av Naturskyddskyddsföreningen Söderåsen.Rolf Hansson gör ett viktigt och tidskrävande arbete att bibehålla betesmarker
på Heiners före detta ägor och detta vill föreningen uppmuntra. Området har sedan 1940-talet använts för bete och slåtter.

Detta har gett naturen möjlighet att återskapa en del av ängsfloran som
är beroende av bete och slåtter för sin överlevnad. Ängsfloran består av
ett antal arter som är på tillbakagång och i vissa fall hotar att försvinna
helt i det skånska jordbrukslandskapet.

2014_stipendium_Rolf_459_X

Rolf Hansson får stipendiet av Birgitta Jönsson, Naturskyddsföreningen Söderåsens representant.

En viktig insats för biologisk mångfald som vi i Naturskyddsföreningen värnar
speciellt för.

Den fantastiska försommarkvällen avslutades med en promenad i betesmarkerna
där Bengt Hertzman visade exempel på ängsfloran som jungfrulin, käringtand och knölsmörblomma.

2014_Bengt Hertzman_485

Bengt Hertzman guidar och berättar om växterna.