Ravin

Förstagångsbesökaren förbluffas ofta av just ravinerna. Speciellt om man har förutfattade meningar om att Skåne är platt. Flergångsbesökaren förbluffas ofta av variationen av växtligheten och då tänker jag inte bara på blommor.

RavinKoppHatt