Våtmark

På Söderåsen finns bara två naturliga sjöar. Övriga öppna
våtmarker är dämmen. TagMadenTranMoseMaglaby
Det är desto viktigare att åsens vattenmiljöer kan bevaras och helst utvecklas.
Den mest kända är säkert  Traneröds mosse som nu ingår i ett naturreservat och som håller på att bli tillgänglig för besökare även ute på mossen.
Våtmark