Bete och åker

Andelen öppen mark minskar i stark omfattning. Här precis som på andra ställen i Sveriges skogs- och risbygder. Lite rester finns dock kvar. Ett besök på Grindhus kan rekommenderas.
Att först läsa på lite om just det området förhöjer upplevelsen. Se mer på Skånes Nordvästpassage om just Grindhus.fagata
Bete