Aktuellt

Teamarbete – ny spång till Ekbacken.

Här visar vi vad som nyligen hänt; händer; förhoppningsvis ska hända och inte finns publicerat på annan plats på vår webbsida.

Maglaby kärr

Hösten 2021 påbörjas restaureringen av Maglaby kärr. Läs mer under egen flik på hemsidan.

 

Ekbacken uppgraderades 2018

I Bjuvs nya naturvårdsprogram så uppgraderas Ekbacken, Naturskyddsföreningens Söderåsens praktiska arbetsplats, från en diskret glänta till en officiell plats med erkänt höga naturvärden. I programmet graderas Ekbacken (objektnr 21) som ett område av naturvärdesklass 1, vilket är den högsta nivån som kan delas ut.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att flagga för platser med höga naturvärden och på så vis snabbt kunna ta beslut av till exempel bygglov etc. i dess närhet. Vidare finns där rekommendationer för framtida skötsel av området vilket inte är tvingande men starkt önskvärt. Långt ifrån alla områden ägs av Länsstyrelsen utan många finns i privat ägo och således ligger mycket av framtiden i ägarens händer och eventuella ideella krafter. Lättillgängliga områden med hög rekreationspotential men med låga art- och biotopvärden är inte upptagna i programmet utan fokus ligger på arter och biotoper. Naturvårdsprogrammet för Bjuv kan du snart läsa här:

Bjuvs kommuns naturvårdsprogram

Naturvärdesklassen baseras på en bedömningsskala där både områdets artvärde och biotopvärde ligger till grund. Graderingen går från ”obetydligt värde” upp till ”högt värde”. Ekbackens höga klassning kan man se som ett erkännande av resultatet från flera års hävd vilket är mycket glädjande. Naturskyddsföreningen Söderåsen hävdar alltså Ekbacken traditionellt likt en äng. Hävden består av fagning som bland annat innebär räfsning och ”städning” efter vintern för att gynna återuppväxten. Ett utmärkt tillfälle att komma ut i naturen och sedan kombinera detta med korvgrillning. Nästa steg i hävden är slåttern som brukar ske någon gång i slutet av juli/början av augusti. Då slås det med lie och slåttermaskin och förhoppningsvis ska så många fröer som möjligt då har fröat av sig för att gynna nästa års återväxt. Det är viktigt att transportera bort de slagna växterna från ängen för att undvika tillförsel av kväve (näring) som annars skulle få förödande konsekvenser för ängsfloran som trivs i näringsfattig jord. Tidigare skedde det naturligt då hässjan fick ta hand om det, men med knappa ideella resurser har detta moment numera fått stryka på foten. Sist men inte minst bjuder vi in fåren till Ekbacken till efterbete, som trivs mycket bra med gott om mat och lugn och ro. Fåren gör en bra insats på plats men behöver som alltid hjälp med björnbär, långa stabbiga stjälkar och några mindre goda växter.

Gör gärna ett besök i vintertid, njut av tystnaden men räkna med att du störs av både liten och stor hackspett och kanske även spillkråkan. Passa på att göra upp en liten eld vid pentagonen och kanske baka ditt eget bröd? Om du blickar söderut från spången utöver den öppna marken finns det chans att se varfågeln. En liten vacker fågel med smidig, kraftfull flykt, som gärna exponerar sig i ett mindre träd eller en buske. Ofta lyser den vit och är lätt att hitta men om du är skrockfull ska du blunda för i gammal folktro ansågs det otursbringande att se en varfågel, dock har jag aldrig själv märkt något samband.  Den äter gärna insekter, men vintertid får den nöja sig med smågnagare och småfåglar.

Om Ekbacken föll i smaken i vinterskrud men du tyckte det var lite kallt så rekommenderar jag istället ett besök i mitten av maj då gullvivor och Sankte Pers nycklar står i sin fulla prakt. Du möts då av en mäktig grönska, en ståtlig ek med 100-tals år bakom sig och en garanterat fyllig fågelkör. Lägg dig på ryggen och njut!

Martin