Söderåsbladet är nu digitalt.

En första digital upplaga av Söderåsbladet kommer i dagarna att skickas till samtliga medlemmar för vilka vi har mejladress. Den som inte är medlem kan få årets upplagor via mejl för minst 50 kr på vårt plusgiro 866359-3. Ange Söderåsbladet 2024-1 och din mejladress. https://soderasen.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/76/2024/05/Soderasblad-2024-1-forsta-sidan_20240510_0001.pdf  

Läs mer