Skydd av personuppgifter

Vi följer regelverket enligt Dataskyddsförordningen från 25 maj 2018

Som medlem i Naturskyddsföreningen omfattas du av dess rutiner – se moderföreningens hemsida.

Som stödjande medlem i Naturskyddsföreningen Söderåsen eller prenumerant på vårt medlemsblad finns Du i vårt lokala medlemsregister med namn och adress samt i förekommande fall med telefonnummer och epostadress. Vi registrerar inte personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna skicka Dig information och medlemsblad. Den medlem som avsagt sig medlemskap eller inte erlagt prenumerationsavgift sorteras omgående ut från registret, som för tillfället består av ett EXCEL blad i Microsoft Office. Databladet finns hos Kent Ivarsson (se <styrelsen>).