Program   

Program för Naturskyddsföreningen Söderåsen vintern 2020/2021

Lördag 6 februari 2021 kl. 09.00-
Strömstareinventering i samarbete med Naturskyddsföreningen Klippan

Sedan 2005 har vi räknat övervintrande strömstarar runt trakterna i Klippan och Söderåsen tillsammans med vännerna i Naturskyddsföreningen Klippanbygden. Traditionen fortsätter om inte rådande omständigheter förvärras.  För att undvika att alltför många samlas på ett ställe vill vi att alla som vill delta föranmäler sig. I år blir det tyvärr ingen eftersits på biblioteket i Stenestad, coronarestriktionerna sätter stopp för det.

Anmälan till: Roland Billqvist, r.billqvist@gmail.com, 070-658 16 49 eller Kent Ivarsson, kentsune@telia.com, 070-370 27 27

 

Föreningens årsmöte med kåseri/bildvisning är uppskjutet tills vidare med anledning av Coronapandemin och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Lokal:
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Lars-Bertil Nilsson, 076-817 78 53, rodhakeneko@gmail.com