Program   

Program för Naturskyddsföreningen Söderåsen vintern-sommaren 2018                                                                                                     

Några programpunkter är inte bestämda till datum och klockslag. Detta gäller bl.a. natursnokarna, cykelturer och trädgårdsodling. Information om detta kommer att lämnas på hemsidan och på Facebook. Se Nedan för mer detaljerad information.
Cykelturen sker lördag 14/4 kl10-13 med start vid Sven Jönssons cykelaffär i Billesholm, där vi kan låna beg cykel. Parkera bilen vid Folkparken nästan mittemot cykelaffären. Guide Kurt Månsson 070-5459560, helst SMS.
Mätt på en plätt – Odla hållbart i stort o smått. Söndag 29/4 kl 14. Kurs i konsten att göra en lokal tillämpning av begreppet PERMAKULTUR. Vi träffas för en uppstart söndag 29/4 kl 14. Platsen ännu inte bestämd. Intresserade ombeds göra anmälan till Kurt Månsson, kurt.mansson@telia.com eller 070-5459560 helst SMS. Evenemanget finns också på vår FB sida där man kan anmäla sig.

 

Lördag 7 april kl. 09.00-13.00

Vårfåglar i Linneröd

Vi gör en vandring i Linneröds naturvårdsområde norr om Klippan. Här finns fina skogsmiljöer med både äldre löv- och barrskog, små mossar och öppna marker. Förhoppningsvis får vi höra både dubbeltrast, skogsduva, mindre hackspett och mycket mer. Området ägs av Klippanbygdens Naturskyddsförening som också är med denna dag. Vi räknar med att vara ute 3-4 timmar.

Samling: 09.00 vid Vedby kyrka för samåkning till Linneröd.

Kontaktperson: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53


Onsdag 11 april 2018 kl. 18.30-21.00 (OBS: Nytt datum)

Signalarter på Söderåsen – vad har blåsippor och korallfingersvampar gemensamt?

Thomas Arnström och Bengt Hertzman visar bilder från trakterna på och kring Söderåsen.

Blåsippa, Vårärt, Nästrot, Lunglav, Rutbläcksvamp och Scharlakansröd vårskål, det finns arter som är lätta att känna igen men som har mycket speciella krav på sin livsmiljö och därför inte finns överallt. Andra kan vara ganska vanliga som gullpudra och bäckbräsma men hittas bara om biotopen är den rätta. Kvällen kommer att handla både om skogens och det gamla kulturlandskapets signalarter.

Kom och bidra med dina egna funderingar och erfarenheter eller bara njut av bilderna. Det blir en kväll i den biologiska mångfaldens tecken och förhoppningsvis har du ny kunskap med dig hem.

Plats: Kulturhuset Björnen, Åstorp

Kontakt: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Thomas Arnström 070-201 56 64


Lördag 14/4 kl10-13 UT I DET BLÅ – Cykeltur
med start vid Sven Jönssons cykelaffär i Billesholm, där vi kan låna beg cykel. Parkera bilen vid Folkparken nästan mittemot cykelaffären.
Guide Kurt Månsson 070-5459560, helst SMS.

 

Lördag 21 april och söndag 20 maj 2018 kl. 09.00-13.00

Vad döljer sig i Prästamarken?

Prästamarken vid Kvidinge är ett nybildat naturreservat. Det består huvudsakligen av äldre lövskog men även en nyskapad ängsmark som kan utvecklas till något riktigt intressant. Vi besöker området två gånger under våren 2018 och ser vad som växer och rör sig i området. Vi spanar förutsättningslöst efter allt från blomflugor till flugsnappare. Tanken är att det ska bli en återkommande aktivitet.

Vid dåligt väder så är tisdag 22 maj reservtid mellan 18-20.

Samling: Båda dagarna parkeringen vid Kvidinge kyrka klockan 9.

Kontaktperson: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Kjell Wahlström 070-881 08 41

 

Lördag 26 maj kl. 09.00-13.00

Bokholmens mosse

Bokholmens mosse blev när den skapades Skånes största anlagda våtmark. Vi besöker våtmarken, som ligger mellan Kvärk och Gillastigs mosse på toppen av Söderåsen, och njuter av naturen och fågellivet.

Samling: Parkeringen vid trevägskorsningen i Klåveröd.

Kontaktperson: Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53 och Martin Persson 070-191 08 30