Program   

Program för Naturskyddsföreningen Söderåsen hösten-vintern 2017-2018

Söndag 17 september 2017 kl. 14.00-17.00
Besök i stenbrottet Makadamen, Åstorp

Idéerna är många om vad som skall hända med stenbrottet i framtiden. Vi berör detta till en del men ägnar den mesta av tiden att tillsammans med Geologiklubben i Helsingborg utforska de bergarter som finns i brottet samtidigt som vi spanar efter fåglar och växter.

Samling: Infarten till Makadamen
Kontakt: Kurt Månsson 070-545 95 60

 

Lördag 7 oktober 2017 kl. 07.00-12.00
Fågelsträck vid Tommarps Ene

Välkomna till en tidig morgon vid Tommarps Ene. Vi kommer att gå till några lämpliga platser för att därifrån spana efter sträckande fågel. Som vanligt är fika och kikare bra att ha med.

Samling: Parkeringen vid Tomarps kungsgård kl. 07.00. Det går bra att ansluta senare. Ring i så fall till någon av ledarna när du anländer.
Kontakt: Martin Persson 070-191 08 30 och Bjarne Hols 070-581 28 41

 

Söndag 15 oktober 2017 kl. 10.00 – 14.00

Svamputflykt

På årets svamputflykt gör vi en vandring genom olika skogsmiljöer och tittar på senhöstens svampar.  Om hösten inte blir för torr så brukar det finnas en hel del matsvamp i dessa trakter men vi kommer självklart att ägna intresse åt de flesta svampar vi träffar på. Vandringen görs i relativt lättgången terräng.

Samling: Parkeringen vid Tingdalsskolan, Åstorp 10.00

Kontakt: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Kjell Wahlström 070-881 08 41

 

Söndag 29 oktober 2017 kl. 14.00-18.00 

Dovhjort i brunsttid

Följ med på en exkursion där vi med bil tar oss till någon plats på åsen där det finns goda chanser att få lyssna till brunstande hjortar (och där vi, med lite tur, kan få en skymt av dem). Vi får även höra lite om dessa djurs fascinerande biologi.

Samling: Stenestads kyrka kl. 14.00
Kontakt: Kjell Wahlström 070-881 08 41 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

 

Torsdag 9 november 2018 kl. 19.00-21.00
Bildvisning och diskussion om föreningens framtid

Vi startar den kvällen med att visa bilder från vår fantastiska närnatur i Åstorp och Bjuv.

Därefter fortsätter vi med en diskussion om hur vi ska locka fler att engagera sig i föreningens styrelse och/eller i dess arbetsgrupper.

Samling: Kulturhuset Björnen, Åstorp
Kontakt: Martin Persson 070-191 08 30 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

 

Söndag 14 januari 2018 kl. 10.00-13.00

Vandring längs Hallabäcken

Under det senaste året har en biologisk återställning gjorts längs delar av Hallabäcken. Vi besöker platsen och får information om återställningsarbetet av Fredrik, som utfört arbetet. Kanske kan vi redan nu se positiva effekter av det utförda arbetet.

Vi samlas vid bron över Hallabäcken och kör därefter till lämplig plats i närheten av den återställda å-sträckan.

Om vintern är alltför sträng skjuter vi på besöket till våren.

Samling: Vid bron över Hallabäcken i Båv, Åvarp kl. 10.00

Kontakt: Fredrik Lundblad 073-540 16 56 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

 

Januari 2018, datum och lokal ännu ej bestämd. Vi informerar på hemsidan när detta bestämts.

A plastic Ocean
Vi blir mer och mer medvetna över konsekvenserna av vår omfattande plastanvändning, inte minst effekterna på livet i haven.

Kvällen ägnas åt att titta på dokumentärfilmen ”A plastic Ocean” varefter vi följer upp filmvisningen med föredrag och diskussion.

Samarrangemang med bl.a. Naturskyddsföreningen i Ängelholm och Ängelholms kommun.

Samling: Ängelholm

Kontakt: Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53
Lördag 3 februari 2018 kl. 09.00
Strömstareinventering
Samling vid Klippans station 09.00 – återsamling i Stenestad kl. 13.00. Anmälan till Kent Ivarsson och Lars-Bertil Nilsson om du vill vara säker på att det finns fika. Beroende av vädret har vi söndagen 4 februari som reservdag. Vill du prova på annorlunda fågelskådning och inte har varit med förut? Vi delas upp i grupper för att inventera olika områden.
Samarrangemang med Klippanbygdens Natur.

Samling: 09.00 vid Klippans station och återsamling kl. 13.00.
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Roland Billkvist 070-658 16 49
Tisdag 6 mars 2018 kl. 19.00 – 21.00

Föreningens årsmöte med bildvisning

Vi startar kvällen med bildvisning.

Årsmötesförhandlingar startar ca 20.15. Fika serveras till självkostnadspris.

Lokal: Stenestads bibliotek kl. 19.00

Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53