Program   

Program för Naturskyddsföreningen Söderåsen våren-sommaren 2020

Tisdag 3 mars 2020 kl. 19.00-21.00
Föreningens årsmöte med kåseri/bildvisning

Årsmötesförhandlingar startar ca 20.15. Fika serveras till självkostnadspris.
Lokal: Stenestads bibliotek.
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Martin Persson, 070-191 08 30, jordbergapersson@hotmail.com

Sedan något år tillbaka har vi inte haft några fasta programpunkter, då antalet deltagare varit mycket få. I stället har vi satsar på att annonsera aktiviteter via vår hemsida och Facebook sidor som @SoderasensNatur, @Utflyktpasoderasen.
Men i år har vi planerat genmföra åtminstone två fasta program/utflykter. Det blir dels vår version av ett rikstäckande evenemang: Den bilogiska mångfaldens dag, dels en gammal klassiker Gökotta.

Välkommen till Biologiska mångfaldens dag på Ekbacken fredag 22/5.
Samling kl 10.00 hos Martin på Åvägen 183, Billesholm.
Kontakt Linnea Persson, 070-7750672, linnea8.persson@gmail.com
Läs mer https://www.biomfdag.se/information/allt-du-behover-veta-om-biologiska-mangfaldens-dag/

Välkommen till Gökotta på Åvarps fälad lördagen den 6/6.
Samling kl 7.00 på parkeringen vid ingången till Folkets park i Billesholm.
Kontakt Kjell  Wahlström 070-8810841 lupi@telia.com och Martin Persson 070-1910830 jordbergapersson@hotmail.com.
Läs mer https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/bjuv/avarps-falad.html