Program   

Vi kommer eventuellt att genomföra en träff vid Maglaby kärr och eventuellt en svampexkursion under hösten 2022. Datum är inte fastställt. Vi informerar om dessa aktiviteter på vår hemsida/facebooksida så kolla gärna dessa fortlöpande.

Lördag 29 oktober 2022 kl. 14.00-17.00

Hjortbrunst på Åsen

Följ med zooekologen Kjell Wahlström på en traditionsenlig exkursion i trakterna kring Fåraböke där vi får lyssna på brölande dovhjortar. Vi får beskrivet vad det är som händer bland dessa djur under brunsten och med lite tur får vi även se hjortarna. Vi tittar också närmare på hjortdjurens horn och får beskrivet vilken funktion dessa märkliga, självstympade attribut fyller. Ta gärna med fika.

Samling kl. 14.00 vid Stenestads kyrka

Kontakt: Kjell Wahlström, 070-881 08 41, lupi@telia.com

 

Tisdagen 10 november kl. 19.00

Forskningen om fåglars flyttning – en omvälvande historia.

Nya metoder har medfört omvälvningar inom forskningen om fåglars flyttning, till exempel när ringmärkningsmetoden eller radartekniken började användas. Under de allra senaste åren har en ny revolution inträffat i samband med att enskilda fåglar kan följas i detalj under flera år med hjälp av satellit-baserad radiotelemetri, med ljuspositionsmätare och annan elektronisk miniatyrteknik. Detta ger många nya inblickar i vad som styr fåglars flyttning och vad som händer när klimatet förändras. Fåglars flyttning visar sig vara mera imponerande än man någonsin kunnat ana.

Thomas Alerstam är professor emeritus vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Han har fåglars flyttning som sitt forskningsområde. Han har genomfört radarstudier över fåglars flykt och flyttning i Sverige såväl som från isbrytare i både Arktis och Antarktis och deltar i flera aktuella studier där den moderna tekniken används för att följa flyttfåglar.

Tid: klockan 19.00

Plats: meddelas senare – se https://klippan.naturskyddsforeningen.se/
Kontakt: Inger Persson 070-924 76 73, klippanbygdensnatur@gmail.com
Arrangör: Klippanbygdens Natur

 

Lördag 4 februari 2023 kl. 09.00
Strömstareinventering
Samling vid Klippans station 09.00 – återsamling på biblioteket i Stenestad kl. 13.00, om pandemin så tillåter. Anmälan till Kent Ivarsson om du vill vara säker på att det finns fika. Beroende av vädret har vi söndagen 5 februari som reservdag. Bra tillfälle att prova på annorlunda fågelskådning om du inte har varit med förut? Vi delas upp i grupper för att inventera olika områden.
Samarrangemang med Klippanbygdens Natur.

Samling: 09.00 vid Klippans station och återsamling i Stenestad kl. 13.00.
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Roland Billkvist 070-658 16 49