Maglaby kärr. Kultur- och naturhistoria

Karta 1756

Söderåsens NV del som beskriver Allmänningen 1756. Högerklicka på bilden och öppna som ny flik.

Befolkningen och landskapet en kultur- och naturhistorisk betraktelse

Det finns inte så många historiska dokument före 1700-talet som beskriver Söderåsens nordvästra spets och då inte heller Maglaby kärr (Maglare maa). Likväl lades säkert grunden till kärret långt tidigare. Och dess historiska bakgrund är viktig. Annars förstår vi inte dagens situation och kan inte heller skapa dess framtid. Bilden visar karta 1756 över Södre Åhs Allmänning.

Vattenvägar och tidiga bosättningar Allt sedan människor följt den vikande inlandsisen för ca 10 000 år sedan, har vattenvägarna varit det enklaste sättet att ta sig fram i landskapet. De första bosättningarna var nomader med sommar- och vinterbosättningar. De levde som jägare och samlare och hämtade till stor del sin föda ur vattenmiljöer knutna till dagens Rönneå och Vegeå. Med smältande glaciärer och mildare vintrar ökade förutsättningar för bosättningar året runt. Och med det möjligheter till primitivt jordbruk under senare stenålder och tidig bronsålder. Bosättningar blev byar och namn som Magleby och Vram dyker upp i kyrkliga dokument och domstolsprotokoll. Människors påverkan på landskapet ökade efterhand som befolkningen växte och boställen byggdes utanför de stora byarna. Fortfarande var lokal tillgång till rent och rikligt med vatten en förutsättning för människors uppehälle.