Berggrund

SoffebackenSjälva urberget som är botten i en mycket gammal bergkedja (kanske 2000 miljoner år) utgör alltså stommen i Söderåsen. En del av urberget har omvandlats genom år-miljoner av jordbävningar till gnejs, vilket egentligen är den huvudsakliga bergarten i Söderåsen. Läs mer!

Berggrund