Rapporter 2023

Och nu har Naturentreprenad Syd lagt ny beläggning på vallen
samt monterat en bänk. Vi ska sedan sätta upp en ny skylt som visar vad vi gjort. Nu väntar vi på att få ett foto med någon på bänken

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vid nyåret 2024 är Maglaby kärr åter fyllt med vatten. Tiotusentals kubikmeter har ersatt muddermassorna som nu ligger utspridda andra sidan vallen.Och nu återstår en del arbete för att göra området attraktivt för vilda djuroch växter samt för friluftslivet. Vandringsleden Ås till Ås har tillfälligt varit omledd till Vramsvägen och Lindbergskullevägen. Leden ska nu åter gå förbi på Maavägen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu ser vi början till slutet. Grävmaskin och dumpers
äter sig allt längre in i området med sediment som skall avlägsnas. Samtidigt har massorna andra sidan vallen kunnat fördelas ut över området där det är tänkt anlägga en viltåker.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maglaby kärr med öppet vatten – en föraning om hur det kan se ut när vi är färdiga.

Nu börjar höstens arbete, som dock blir något försenat på grund av ihållande
riklig nederbörd.
Men vi kan redan nu se hur den öppna delen av kärret kan se ut när vi är klara.
Vatten omger ”ön med tallen” och fyller bäcken till brädden.
PS – läs gärna rapporten från provtagningen i mossen. DS

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grodleken var igång i början av april

Prov tas i mossen

Över en meter djupt ned till moränArbetet i maan har nu tagit paus från 1 april för att djur och växter ska få vara i fred till höstens arbete. Vi har då kvar sediment som ska avlägsnas och sedan ordna nytt utsläpp, informationstavlor, mm.

Vi har nyligen tagit prov i mossen i maans SV del för att få kunskap om växtligheten utveckling de senaste 400 åren. Kan bli en spännande rapport om projektet lyckas.

Resultatet finns att läsa i rapporten som finns under fliken FÖR NEDLADDNING