Rapporter 2023

Maglaby kärr med öppet vatten – en föraning om hur det kan se ut när vi är färdiga.

Nu börjar höstens arbete, som dock blir något försenat på grund av ihållande
riklig nederbörd.
Men vi kan redan nu se hur den öppna delen av kärret kan se ut när vi är klara.
Vatten omger ”ön med tallen” och fyller bäcken till brädden.
PS – läs gärna rapporten från provtagningen i mossen. DS

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grodleken var igång i början av april

Prov tas i mossen

Över en meter djupt ned till moränArbetet i maan har nu tagit paus från 1 april för att djur och växter ska få vara i fred till höstens arbete. Vi har då kvar sediment som ska avlägsnas och sedan ordna nytt utsläpp, informationstavlor, mm.

Vi har nyligen tagit prov i mossen i maans SV del för att få kunskap om växtligheten utveckling de senaste 400 åren. Kan bli en spännande rapport om projektet lyckas.

Resultatet finns att läsa i rapporten som finns under fliken FÖR NEDLADDNING