Ledare, Söderåsbladet 2022/2

Nästa nummer av Söderåsbladet blir mer omfattande än tidigare. Skälet är framförallt att bladet kommer att innehålla flera artiklar om utvecklingen på Söderåsen under de senaste 50 åren. I år är det nämligen 50 år sedan föreningen bildades. Tyvärr hinner vi inte distribuera bladet innan valdagen den 11/9. Av det skälet presenterar vi ledaren här […]

Läs mer