Ny slåtterbalk för skötsel av ängen på Ekbacken

Vår gamla slåtterbalk var uttjänt och reparationskostnaderna växte. Vi sökte projektbidrag från Naturskyddsföreningen för inköp av en ny slåtterbalk för det fortsatta arbetet med att vidmakthålla den fina biologiska mångfald som finns på Ekbacken. Naturskyddsföreningen gick oss till mötes och nu är slåtterbalken snart på plats, lagom till årets slåtter. Under de senaste dagarna har […]

Läs mer

Invasiva arter – ett växande hot mot vår fauna och flora 4 april kl 19.00

Tisdag 4 april 2017 kl. 19.00-21.00 Främmande, invasiva arter– ett snabbt växande hot mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster Nils Carlsson, vilthandläggare som också arbetar med invasiva arter för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Skåne, håller denna kväll föredrag i ett högaktuellt ämne. Samarrangemang med Naturskyddsföreningarna i Örkelljunga, Klippan och Helsingborg. Lokal: Hembygdsgården Perslund i Åstorp 19.00 Kontakt: […]

Läs mer

Insektslivet i en gammal täkt 9 mars kl 19

Torsdag 9 mars 2017 kl. 19.00-21.00 Insektslivet i en gammal täkt. Entomologen Mikael Sörensson berättar denna kväll om sitt idoga efterforskande av vildbin, fjärilar, skalbaggar och andra kryp i den till synes intetsägande  Ekholmstäkten under sommaren 2016. Vad hittade han där med sin skarpa blick, med hjälp av sin oumbärliga håv? Missa inte att boka […]

Läs mer