Fåglar vid Bonnarps hed den 5 maj 2024

Mellan Bonnarps by och Ljungbyheds flygplats finns ett fint omväxlande landskap med Natura 2000-området Bonnarps hed samt skogsdungar vid Skärån och basaltkuppen , Högakull.

Denna dag tänkte vi i första hand kolla in fågellivet i området som eventuellt kommer att beröras av en solcellspark framöver. Finns god chans till arter som trädlärka, dubbeltrast, stenskvätta och buskskvätta. Men såklart tittar vi även på växter och insekter i mån av att dessa kommit igång. Anmälan till någon nedanstående då parkeringsmöjligheterna är något begränsade.

Samling 9.30 vid vägen som går från Bonnarps by ner till flygklubben. Detaljer om parkering får ni  senare. Vi beräknar vara ute cirka tre timmar.

Kontakt: Bengt Hertzman  070-203 59 15  e-post hertzman@skanes-nordvastpassage.se  Martin Persson 070-191 08 30  e-post jordbergamartin@hotmail.com

Ett samarrangemang mellan Klippanbygdens Natur och Naturskyddsföreningen Söderåsen

Rapport från årsmötet den 5/3 -24

Vi var 17 personer som deltog på årsmötet. Efter att lyssnat på Bengt Hertzmans fina föredrag om Söderåsens vårflora och njutit av hans bilder och av Karins goda fika startade årsmötet.

Några nya personer hade hörsammat vår uppmaning att komma till mötet för att diskuterade föreningens framtid. Resultatet av diskussionerna under mötet blev att fem från den ursprungliga styrelsen fortsätter samt att vi hälsar Silvia Rosvall välkommen som ny ledamot. Däremot kände ingen sig manad att bli vald till ordförande så tills vidare finns ingen på den posten.

Maglaby kärr 2021-2024

Nu sätter vi upp nya skyltar som beskriver slutfasen i arbetet med att muddra kärret. Tiotusentals kubikmeter sediment har flyttats från kärrets botten till andra sidan vallen. Vi förväntar oss att vegetationen återtar detta område med gräs, buskar och enstaka träd som bygger på det vi redan vet om vad som funnits i området sedan istiden. Djurlivet i kärret kommer säkert att bli intressant. Allt ifrån insekter och kräldjur till fåglar. Kommande besök kommer att vittna om utvecklingen i närtid. Men räkna med att det tar några år innan kärret återtagit sin roll som refug för växt- och djurlivet. Ett är dock säkert. Volymen vatten är mycket större och nu kan räddningstjänsten lätt komma åt att ta vatten om och när det behövs.

Högerklicka på bilden – öppna i nytt fönster och öka storleken med Ctrl+ så är det lätt att läsa skylten.

Årsmöte den 5 mars kl 19.00 i biblioteket, Stenestad

Alla hälsas välkomna till årsmötet i Naturskyddsföreningen Söderåsen tisdagen den 5 mars 2024i Stenestads bibliotek.

Mötet börjar 19.00 med att Bengts Hertzman håller ett föredrag och visar bilder om Söderåstraktens vår- och försommarflora med rubriken ”Från Vitskråp till Sankt Pers Nycklar”.

Årsmötesförhandlingarna startar ca 20.00.
Fika serveras till självkostnadspris.

Föreningen står inför utmaningar till följd av att några i styrelsen lämnar sitt uppdrag. Vi behöver fler aktiva för att även fortsättningsvis kunna vara en kraft på det lokala planet som försvarar naturens rätt i en tid då hoten mot klimat och biologisk mångfald är stora.

Se bifogad dagordning Dagordning årsmöte 240305 

och verksamhetsberättelse avseende 2023 2023 års verksamhetsberättelse (1)

Strömstareinventering lördagen den 3/2 -24

Det är åter dags för den årliga spaningen efter övervintrande strömstarar.

Samling vid Klippans station 09.00 – återsamling på biblioteket i Stenestad kl. 13.00. Anmälan till Kent Ivarsson om du vill vara säker på att det finns fika. Beroende av vädret har vi söndagen 4 februari som reservdag. Bra tillfälle att prova på annorlunda fågelskådning om du inte har varit med förut? Vi delas upp i grupper för att inventera olika områden.
Samarrangemang med Klippanbygdens Natur.

Samling: 09.00 vid Klippans station och återsamling i Stenestad kl. 13.00.
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Roland Billkvist 070-658 16 49

Strömstare
Foto:Lars-Bertil Nilsson

Lördag 28 oktober 2023 kl. 14.00-17.00

Hjortbrunst på Åsen

Följ med zooekologen Kjell Wahlström på en traditionsenlig exkursion i trakterna kring Fåraböke där vi får lyssna på brölande dovhjortar. Vi får beskrivet vad det är som händer bland dessa djur under brunsten och med lite tur får vi även se hjortarna. Vi tittar också närmare på hjortdjurens horn och får beskrivet vilken funktion dessa märkliga, självstympade attribut fyller. Och så pratar vi lite om vargen som nu finns på åsen. Ta gärna med fika.

Samling kl. 14.00 vid Stenestads kyrka

Kontakt: Kjell Wahlström, 070-881 08 41, lupi@telia.com

Dovhjortar

 

Svamputflykt till Nackarpsdalen, Röstånga lördag 30/9 kl. 10.00-14.00

OBS OBS OBS OBS OBS
UTFLYKTEN INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR LITE SVAMP I OMRÅDET
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Svampar i Nackarpsdalen

Vi gör en vandring i Nackarpsdalen och dess omgivningar med siktet inställt på svampar. Kanske finns det matsvamp men vi tittar på och lär oss om svampfloran i stort i denna fina del av nationalparken. Var beredd på att använda alla sinnen i mötet med de fascinerande svamparna.

Ta med fika. Vi räknar med att vara ute cirka fyra timmar.

Samarrangemang med Klippanbygdens Natur

Välkomna!

Samling kl. 10.00 vid parkeringen i Röstånga mellan Röstånga Gästis och Busstationen

Kontakt: Bengt Hertzman tfn 070 2035915 eller hertzman@skanes-nordvastpassage.se

Stolt fjällskivling

Höstmusseron

Nackarpsdalen