Bokholmens mosse mitt på Söderåsen den 26/5 kl 09.00

Bokholmens mosse blev när den skapades Skånes största anlagda våtmark. Vi besöker våtmarken, som ligger mellan Kvärk och Gillastigs mosse på toppen av Söderåsen, och njuter av naturen, fågel- och insektslivet med bl.a. många trollsländor.

Har vi tur får vi syn på den svarthalsade doppingen som troligtvis häckar i våtmarken.

Samling: Parkeringen vid trevägskorsningen i Klåveröd.

Kontaktperson: Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53 och Martin Persson 070-191 08 30

Röd flickslända

Biologiska mångfaldens dag i Prästamarken. Kvidinge lördag 20/5 -18 kl. 09-13

Vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag den 22/5 med två aktiviteter i Prästamarkens naturreservat, Kvidinge den 20/5. Prästamarken består huvudsakligen av äldre lövskog men även en nyskapad ängsmark.

Dels träffas vi mellan 09-13, för andra gången, för att se vad som växer och rör sig i området genom att förutsättningslöst spana efter allt från blomflugor till flugsnappare. Samling på parkeringen vid Kvidinge kyrka. Ledare Bengt Hertzman och Kjell Wahlström.

Därutöver har Natursnokarna sin andra träff mellan 10-12. Aktiviteten vänder sig främst till barn mellan 3-6 år som tillsammans med föräldrar eller andra vuxna lär känna och förstå mer av naturen. Samling vid första informationstavlan, mittemot parkeringen efter Kvidinge kyrka. Ledare: Alexandra Bolinder och Martin Håkansson.

Alla är hjärtligt välkomna till de två träffarna.

Rödstjärt, hane
Foto: Lars-Bertil Nilsson

Vad döljer sig i Prästamarken? Lördag 21/4 09.00-13.00

Prästamarken vid Kvidinge är ett nybildat naturreservat. Det består huvudsakligen av äldre lövskog men även en nyskapad ängsmark som kan utvecklas till något riktigt intressant. Vi besöker området två gånger under våren 2018 och ser vad som växer och rör sig i området. Vi spanar förutsättningslöst efter allt från blomflugor till flugsnappare. Tanken är att det ska bli en återkommande aktivitet.

Samling: Parkeringen vid Kvidinge kyrka klockan 9.

Kontaktperson: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Kjell Wahlström 070-881 08 41

Signalarter på Söderåsen – vad har blåsippor och korallfingersvampar gemensamt? 11/4 kl. 18.30 på Kulturhuset Björnen, Åstorp

Thomas Arnström och Bengt Hertzman visar bilder från trakterna på och kring Söderåsen.

Blåsippa, Vårärt, Nästrot, Lunglav, Rutbläcksvamp och Scharlakansröd vårskål, det finns arter som är lätta att känna igen men som har mycket speciella krav på sin livsmiljö och därför inte finns överallt. Andra kan vara ganska vanliga som gullpudra och bäckbräsma men hittas bara om biotopen är den rätta. Kvällen kommer att handla både om skogens och det gamla kulturlandskapets signalarter.

Kom och bidra med dina egna funderingar och erfarenheter eller bara njut av bilderna. Det blir en kväll i den biologiska mångfaldens tecken och förhoppningsvis har du ny kunskap med dig hem.

Plats: Kulturhuset Björnen, Åstorp

Kontakt: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Thomas Arnström 070-201 56 64

Gullpudra

Rapport från årsmötet den 6/3 2018

Kvällen inleddes med att Fredrik Lundblad visade bilder på och berättade om olika vattenvårdsåtgärder som genomförts i Vegeåns avrinningsområde åren 2012-2017. Ett mycket intressant föredrag.

På årsmötet avtackades Lars-Bertil Nilsson (ordförande) och Bengt Hertzman (styrelseledamot) vilka avböjt omval.

Valberedningen hade, trots att mycket energi lagts ner, inte lyckats hitta efterträdare till vare sig Lars-Bertil eller Bengt och någon kandidat trädde inte heller fram under mötet. Detta innebär att föreningen kommande år har fem styrelseledamöter men ingen vald ordförande.

Den nya styrelsen består av Bjarne Hols, Kent Ivarsson, Fredrik Lundblad, Martin Persson och Kjell Wahlström.

Årsmöte i Stenestad den 6/3 -18 kl. 19.00–

Föreningens årsmöte med bildvisning om modern naturvård i vattenmiljöer

Vi startar kvällen med bildvisning där Fredrik Lundblad visar och berättar kring vattenvårdsåtgärder i Vegeåns avrinningsområde från 2012 till idag. Årsmötesförhandlingar startar ca 20.15. Fika serveras till självkostnadspris.

Lokal: Stenestads bibliotek kl. 19.00

Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

Filmvisning och panelsamtal måndag 26/2 13-17 på Röda Kvarn, Ängelholm

Filmvisning och panelsamtal om plast, mikroplast och nedskräpning

Vi blir mer och mer medvetna över konsekvenserna av vår omfattande plastanvändning, inte minst effekterna på livet i haven.

Eftermiddagen ägnas åt visning av den dokumentärfilmen ”A plastic Ocean” samt panelsamtal med experter på plast, nedskräpning och återvinning kring frågor om problem och lösningar med nedskräpning av plast i haven.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Ängelholm och Helsingborg samt Ängelholms kommun.

Plats: Röda Kvarn, Järnvägsgatan 15, Ängelholm

Anmälan: Anna-Stina Arnrup via mail anna-stina@arnrup.com senast den 23 februari

Kontakt: Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

Se inbjudan här

PlasticOcean_program 26/2 -18

Strömstareinventering den 3/2 2018 09.00–

Samling vid Klippans station 09.00 – återsamling i Stenestad kl. 13.00. Anmälan till Kent Ivarsson och Lars-Bertil Nilsson om du vill vara säker på att det finns fika. Beroende av vädret har vi söndagen 4 februari som reservdag. Vill du prova på annorlunda fågelskådning och inte har varit med förut? Vi delas upp i grupper för att inventera olika områden.
Samarrangemang med Klippanbygdens Natur.

Välkomna!

Samling: 09.00 vid Klippans station och återsamling kl. 13.00.
Kontakt: Kent Ivarsson 070-370 27 27 och Roland Billkvist 070-658 16 49

Strömstare
Foto:Lars-Bertil Nilsson

Strömstare, Jordbodalen Helsingborg 20/1 2018
Foto:Lars-Bertil Nilsson

Vandring längs Hallabäcken den 14/1 10.00-13.00

Under det senaste året har en biologisk återställning gjorts längs delar av Hallabäcken. Vi besöker platsen och får information om återställningsarbetet av Fredrik, som utfört arbetet. Kanske kan vi redan nu se positiva effekter av det utförda arbetet.

Vi samlas vid bron över Hallabäcken och kör därefter till lämplig plats i närheten av den återställda å-sträckan.

Samling: Vid bron över Hallabäcken i Båv, Åvarp kl. 10.00

Kontakt: Fredrik Lundblad 073-540 16 56 och Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2018

Efter det inspirerade medlemsmötet i mitten av november hade vi ett styrelsemöte där vi spånade vidare kring de uppslag som kom upp på medlemsmötet. Det blir såväl programpunkter 2018 som artiklar i Söderåsbladet 1-2018 kring detta.

Minst lika intressant är starten av Natursnokarna med Alexandra Bolinder och Martin Håkansson.

Vår första aktivitet under 2018 blir en vandring längs den restaurerade delen av Hallabäcken den 14 januari.

Styrelsen Naturskyddsföreningen Söderåsen