Ledare, Söderåsbladet 2022/2

Nästa nummer av Söderåsbladet blir mer omfattande än tidigare. Skälet är framförallt att bladet kommer att innehålla flera artiklar om utvecklingen på Söderåsen under de senaste 50 åren. I år är det nämligen 50 år sedan föreningen bildades.

Tyvärr hinner vi inte distribuera bladet innan valdagen den 11/9. Av det skälet presenterar vi ledaren här på hemsidan eftersom den innehåller en del information om läget, som vi ser det, för miljö- och klimatfrågorna i valrörelsen.

Datumet 11/9 väcker starka känslor, den dagen för 21 år sedan drabbades USA av det värsta terrorattentatet i historien. Årets svenska val är självklart inte lika dramatiskt som ”nine eleven” men låt oss alla se till, för klimatet, den biologiska mångfalden och kommande generationers skull, att vi kommer att minnas den 11/9 -22 med glädje och lättnad istället.

Lars-Bertil Nilsson

Ordförande Naturskyddsföreningen Söderåsen

Ledare Söderåsbladet hösten 2022 

Engagera dig för naturen i Bjuvs och Åstorps kommuner – möte på Kulturhuset Björnen, Åstorp 21/4 -22 19.00-21.00

Engagera dig i Bjuvs och Åstorps natur

Engagera dig för naturen och var med och påverka genom att gå med i Naturskyddsföreningen Söderåsen!
Vi söker nu dig som bor i Bjuvs och Åstorps kommuner och som vill göra en insats för den lokala naturen och miljön. Kom på inspirationsträff för att se vad du kan göra och hur du genom engagemang kan påverka. Alla är välkomna, oavsett medlemskap. Vi bjuder på fika!
PROGRAM
> Fina och inspirerande platser på Söderåsen med Bengt Hertzman.
> Inspiration: så kan du engagera dig av Magnus Billqvist.
> Praktiskt och konkret: att värna naturen där vi mår bra. Martin Persson berättar vad som görs idag.
> Fika & mingel. Passa på och ställ frågor.
> Kjell Wahlström ger exempel på en buffé av aktiviteter man själv kan ta tag i, på egen hand eller med andra.
> Avslutningsvis och i mån av tid ges fler inspirerande och framgångsrika exempel.
DATUM & TID: 21 april kl. 19.00.
PLATS: Kulturhuset Björnen, Åstorp.

KONTAKT: Lars-Bertil Nilsson 076-817 78 53 rodhakeneko@gmail.com

Aktuellt

I början av januari avverkas träd vid Maglaby kärr som förberedelse för den muddring av kärret som är tänkt att starta i juli 2022.

I slutet av månaden kommer nästa Söderåsblad. Medlemsbladet distribueras till alla våra medlemmar och prenumeranter. Trevlig läsning.