Jorden

Åsen jordarter är en spegel av dess berggrund. kvidingegrus1bhz
Mer näringsrik och därmed mer intresserad för
besökare är jordarna kring åsen. Det gäller även
industrilandskapen i form av gamla grus-
och bergtäkter, där nya miljöer skapas.
Jorden_X