Aktuellt

I början av januari avverkas träd vid Maglaby kärr som förberedelse för den muddring av kärret som är tänkt att starta i juli 2022. I slutet av månaden kommer nästa Söderåsblad. Medlemsbladet distribueras till alla våra medlemmar och prenumeranter. Trevlig läsning.

Läs mer