Lägesrapport projekt Maglaby Kärr

’ Skriver torsdag 21 april. Tranorna är på plats, liksom några flyttande vadare. Kanske skogssnäppan stannar kvar. Paddorna leker intill dammvallen, där nu bara stubbarna är kvar efter trädfällningen i mars. Vi ska nu behålla denna nivån på vattnet för att kunna torka ut tillräckligt inför hösten upptag av dyn. Våtmarken förväntas hålla tillräcklig fuktighet […]

Läs mer

Majdagar i Billesholm

Vi deltar i ett evenemang lördag 21 maj i Billesholm. Vandring från Folkets Park till Schakt Albert där vi berättar om platsen och dess säregna djur- och växtliv. Samling kl 10 vid parkens entré. Se länken nedan. https://www.upplevbillesholm.se/upplevelsen/majdagarna/

Läs mer