Klimat, sjöar och vattendrag

MaglabySöderåsens har ett klimat som avviker från omgivande slättland. Det påminner faktiskt mer om Småland med kallare och längre vintrar. Nederbörden är också rikligare än på slätten. Medelvärdet på åsen är ca 800 mm/år, vilket är ca 200 mm mer än vad som faller utanför åsen. Läs mer!

Klimat sjöar vatten