Maglaby kärr 2021-2024

Nu sätter vi upp nya skyltar som beskriver slutfasen i arbetet med att muddra kärret. Tiotusentals kubikmeter sediment har flyttats från kärrets botten till andra sidan vallen. Vi förväntar oss att vegetationen återtar detta område med gräs, buskar och enstaka träd som bygger på det vi redan vet om vad som funnits i området sedan […]

Läs mer

Årsmöte den 5 mars kl 19.00 i biblioteket, Stenestad

Alla hälsas välkomna till årsmötet i Naturskyddsföreningen Söderåsen tisdagen den 5 mars 2024i Stenestads bibliotek. Mötet börjar 19.00 med att Bengts Hertzman håller ett föredrag och visar bilder om Söderåstraktens vår- och försommarflora med rubriken ”Från Vitskråp till Sankt Pers Nycklar”. Årsmötesförhandlingarna startar ca 20.00. Fika serveras till självkostnadspris. Föreningen står inför utmaningar till följd […]

Läs mer