Söderåsbladet är nu digitalt.

En första digital upplaga av Söderåsbladet kommer i dagarna att skickas till samtliga medlemmar för vilka vi har mejladress. Den som inte är medlem kan få årets upplagor via mejl för minst 50 kr på vårt plusgiro 866359-3. Ange Söderåsbladet 2024-1 och din mejladress. https://soderasen.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/76/2024/05/Soderasblad-2024-1-forsta-sidan_20240510_0001.pdf  

Läs mer

Maglaby kärr 2021-2024

Nu sätter vi upp nya skyltar som beskriver slutfasen i arbetet med att muddra kärret. Tiotusentals kubikmeter sediment har flyttats från kärrets botten till andra sidan vallen. Vi förväntar oss att vegetationen återtar detta område med gräs, buskar och enstaka träd som bygger på det vi redan vet om vad som funnits i området sedan […]

Läs mer