Fåglar vid Bonnarps hed den 5 maj 2024

Mellan Bonnarps by och Ljungbyheds flygplats finns ett fint omväxlande landskap med Natura 2000-området Bonnarps hed samt skogsdungar vid Skärån och basaltkuppen , Högakull. Denna dag tänkte vi i första hand kolla in fågellivet i området som eventuellt kommer att beröras av en solcellspark framöver. Finns god chans till arter som trädlärka, dubbeltrast, stenskvätta och […]

Läs mer