För nedladdning.

Rapport av utförd provborrning av mossen i södra delen av kärret.

Broschyr över Tomarp med ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv.

Informationsskylt inför restaurering av Maglaby kärr.