Djurgårdarna

Slott och Herresäten ägdes vanligen av adelsmän med militär bakgrund. Ofta med utbildning i krigförande stormakter som England och Frankrike. Jakt var då ett naturligt sätt att umgås. Och vanligen ägde jakten rum inom hägnader. Dagens ”Hjorthagen” finns på karta från 1700-talet som Djurgården. Söder härom finns Oxhagen. Kanske var det Jörgen Vind som under 1600-talet anlade stenmuren. Han kunde anlita dagsverkare av sina bönder för att bygga muren. Rykten antyder, att han som länsherre också kunde använda fångar och dömda vid tinget. I vilket fall så återstår muren även om den håller på att rasa.

Högerklicka. Öppna i ny flik för att se detaljer.