Topografi

FlygSkaret

 

 

 

 

 

 

Söderåsen, som inte är en ås utan en horst, har troligen fått sitt namn av de jägare som efter landisen smält färdades uppför älvarna. I detta fallet den älv som idag är Rönneå. Den var åsen i söder. Läs mer!

Topografi