Rapporter

2022-04-01 ARBETET MED ATT SÄNKA VATTENNIVÅN ÄR NU KLART.

Nu framträder sedimenten alltmer och vi följer effekterna framför allt på grodor och våtmarkens
växter. Tranorna har påbörjat häckning och sädesärlor
fångar insekter på dybottnarna.

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu är vattenytan 100 cm under betongkanten och sedimenten framträder allt mer

Vatten-nivån sjunker nu ganska snabbt.
Idag är ytan cirka 80 cm från betongkanten.

Vi ska sänka ytterligare cirka 30 cm.
Sedan får vi se på effekten på våtmarken.

Från slutet av april  börjar grodleken
och då gör vi inga förändringar förrän efter 1 juli.

Därefter börjar uppgrävning av dy-sediment
samlats under århundraden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu är träden på vallen borta. Stubbarna tar vi bort i sommar samtidigt som vi förstärker vallen, som idag läcker på flera ställen. Området skogssidan vallen är nu rensat på alar och det finns plats att lägga den upptagna dyn. Detta arbete börjar 1 juli 2022. Här ser vi idag märken efter skotaren, som har samlat ihop träden. Dessa spår försvinner när vi lagt på dy, som sedan förväntas bli underlag till en viltåker. Träd, grenar och kvistar ligger snyggt upplagda längs Hästhagsvägen. Den fallna eken över vattnat skall tas bort och vattenytan sänkas ytterligare, dock utan att våtmarken torkar ut.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2022-01-13 /kurt
Arbetet med trädfällning i vallen och i dess närhet har nu börjat. Det beräknas ta cirka fyra dagar. Sedan kommer stockar och grenar att avlägsnas. En del blir säkert flis, medan stockar förhoppningsvis går att använda. Där är nästan uteslutande al som fälls. Så kallade ”naturträd” bevaras. Det rör sig då om stora ekar och bokar samt enstaka rönnar. Granarna får stå kvar. De är inte i vägen för arbetet med att sprida ut sedimenten om något år. Snart behöver vi ytterligare fördjupa utloppet för att sedan efter 1 juli kunna ha sänkt vattenytan tillräckligt för att gräva upp sediment närmast vallen. Dock sänker vi inte mer än att våtmarken behåller vätan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2021-10-07
Idag har vi öppnat upp utskottet i betongfundamentet för att öka avrinningen. Det innebär så klart mer vatten nedströms. Vi hoppas kunna sänka svämplanet (vattenytan) tillräckligt för att komma åt att avverka träd o stubbar i vallen och sedan gräva ut sediment för att öka vattendjupet.

Nu närmast sker en avverkning av alarna i dammvallen och även alar andra sidan vallen. Där vi behåller ek, bok, rönn, asp och några björkar.
Under detta arbete blir vallen svår att passera och vi rekommenderar vandrare ta Lindbergskullevägen i stället för Hästhagsvägen o Maavägen. Skyltar finns på Tingvalla och Hästhagsvägen.