Klöva hallar

DebackenEn av Söderåsens mer okända raviner som därmed är ganska otillgänglig. Dess mäktighet framträder tydligast i höjd med Soffebacken där man får ta sig ned längs en stig som vore det längs en bergbrant på Kreta. Det är betydligt enklare att vandra in uppströms klövabäcken. Även om det kan vara nog så svårt. Läs vad Kjell Wahlström skriver.
Kl_Hallar_okt-10