Fåglar vid Bonnarps hed den 5 maj 2024

Mellan Bonnarps by och Ljungbyheds flygplats finns ett fint omväxlande landskap med Natura 2000-området Bonnarps hed samt skogsdungar vid Skärån och basaltkuppen , Högakull. Denna dag tänkte vi i första hand kolla in fågellivet i området som eventuellt kommer att beröras av en solcellspark framöver. Finns god chans till arter som trädlärka, dubbeltrast, stenskvätta och […]

Läs mer

Rapport från årsmötet den 5/3 -24

Vi var 17 personer som deltog på årsmötet. Efter att lyssnat på Bengt Hertzmans fina föredrag om Söderåsens vårflora och njutit av hans bilder och av Karins goda fika startade årsmötet. Några nya personer hade hörsammat vår uppmaning att komma till mötet för att diskuterade föreningens framtid. Resultatet av diskussionerna under mötet blev att fem […]

Läs mer

Årsmöte den 5 mars kl 19.00 i biblioteket, Stenestad

Alla hälsas välkomna till årsmötet i Naturskyddsföreningen Söderåsen tisdagen den 5 mars 2024i Stenestads bibliotek. Mötet börjar 19.00 med att Bengts Hertzman håller ett föredrag och visar bilder om Söderåstraktens vår- och försommarflora med rubriken ”Från Vitskråp till Sankt Pers Nycklar”. Årsmötesförhandlingarna startar ca 20.00. Fika serveras till självkostnadspris. Föreningen står inför utmaningar till följd […]

Läs mer

Strömstareinventering lördagen den 3/2 -24

Det är åter dags för den årliga spaningen efter övervintrande strömstarar. Samling vid Klippans station 09.00 – återsamling på biblioteket i Stenestad kl. 13.00. Anmälan till Kent Ivarsson om du vill vara säker på att det finns fika. Beroende av vädret har vi söndagen 4 februari som reservdag. Bra tillfälle att prova på annorlunda fågelskådning […]

Läs mer

Lördag 28 oktober 2023 kl. 14.00-17.00

Hjortbrunst på Åsen Följ med zooekologen Kjell Wahlström på en traditionsenlig exkursion i trakterna kring Fåraböke där vi får lyssna på brölande dovhjortar. Vi får beskrivet vad det är som händer bland dessa djur under brunsten och med lite tur får vi även se hjortarna. Vi tittar också närmare på hjortdjurens horn och får beskrivet […]

Läs mer

Naturnatten 5/6 vid Traneröds mosse 21.00 —

Naturnatten firas runt i om landet under natten mellan världsmiljödagen den 5 juni och Sveriges nationaldag den 6 juni. Vi firar naturnatten vid Traneröds mosse där vi bl.a. lyssnar på morkulla och nattskärra. Kanske ser vi någon fladdermus och nattfjärilar. Vi samlas klockan 21.00 och håller på några timmar. Nattskärrorna brukar börja ”spinna” ca 22.30 […]

Läs mer