Skog

Under senare år har ”skog” på Söderåsen varit gammal lövskog (vanligen bok) och ung granskog. Detta är väl inte riktigt sant idag. Visst finns det mycket granskog kvar. Men det sker också
föryngring och plantering av löv- och lärkskog.BokGran
Skog