Söderåsbladet 2016 1

Söderåsbladet 1-2016 Söderåsbladet är utsänt nu  till alla våra medlemmar. Men det finns även här för påseende eller sätt in 50:- på föreningens plusgiro 86 63 59-3 om du vill ha ett eget exemplar att läsa. Detta nummer handlar mest om Bjuvs Naturvårdsprogram. /Birgitta  

Läs mer

Föreningens årsmöte i Stenestad tisdag 8 mars kl 19.00

Tisdagen 8 mars 2016 hölls Föreningens årsmöte i Stenestads bibliotek. Lars-Bertil visade bilder från sin resa i Sydafrika 2015. Årsmötesförhandlingar hölls i vanlig ordning. Ordförande Lars-Bertil Nilsson omvaldes. Samtliga styrelseledamöter; Bjarne Hols, Kent Ivarsson och Martin Persson vars mandat löpt ut ställde upp för omval. Revisorerna Tommie Sandberg och Olof Törnblom ställde upp för omval. Johnny Nilsson valdes som ny ledamot […]

Läs mer

Äntligen ett globalt klimatavtal!

Nu har världens länder äntligen enats om ett förslag på legalt bindande, globalt klimatavtal. Det är första gången som det finns ett klimatavtal som omfattar hela världens länder. Avtalet höjer ambitionen och anger att den globala uppvärmningen ska hållas en bra bit under två grader, med sikte på 1.5 grader. Dessutom ska utsläppsmålen revideras var […]

Läs mer

Klimatmötet i Paris, glädjande nyheter om klimatmålen

Nu är förhandlingarna vid FN:s klimatmöte, som ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, inne i slutskedet. Ännu har världens regeringar inte visat sig vara beredda att göra vad som krävs för att stoppa farliga klimatförändringar. Naturskyddsföreningens genomgång av fem viktiga klimat- och energipolitiska mål ger dock hopp. Målen har både uppnåtts och överträffats i mycket […]

Läs mer

Föredrag om Rönneå med biflöden i Ängelholm den 3/11

Strömmande vatten, Rönneå och dess biflöden Anders Eklöv, fil dr i limnologi och arbetar med fiskevård, kommer att visa bilder och berätta om tillståndet i Rönneå. Mer finns att läsa på hemsidan http://www.fiskevard.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Ängelholm och Klippanbygdens Natur Lokal: Ängelholms bibliotek kl 19.00. Entréavgift 30:-, 40:- för icke medlemmar. Kontaktperson: Birgitta Jönsson 073-038 […]

Läs mer