Äntligen ett globalt klimatavtal!

Nu har världens länder äntligen enats om ett förslag på legalt bindande, globalt klimatavtal. Det är första gången som det finns ett klimatavtal som omfattar hela världens länder. Avtalet höjer ambitionen och anger att den globala uppvärmningen ska hållas en bra bit under två grader, med sikte på 1.5 grader. Dessutom ska utsläppsmålen revideras var […]

Läs mer

Klimatmötet i Paris, glädjande nyheter om klimatmålen

Nu är förhandlingarna vid FN:s klimatmöte, som ska enas om ett nytt globalt klimatavtal, inne i slutskedet. Ännu har världens regeringar inte visat sig vara beredda att göra vad som krävs för att stoppa farliga klimatförändringar. Naturskyddsföreningens genomgång av fem viktiga klimat- och energipolitiska mål ger dock hopp. Målen har både uppnåtts och överträffats i mycket […]

Läs mer

Föredrag om Rönneå med biflöden i Ängelholm den 3/11

Strömmande vatten, Rönneå och dess biflöden Anders Eklöv, fil dr i limnologi och arbetar med fiskevård, kommer att visa bilder och berätta om tillståndet i Rönneå. Mer finns att läsa på hemsidan http://www.fiskevard.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Ängelholm och Klippanbygdens Natur Lokal: Ängelholms bibliotek kl 19.00. Entréavgift 30:-, 40:- för icke medlemmar. Kontaktperson: Birgitta Jönsson 073-038 […]

Läs mer

Geologins dag 12-13/9 vid Lilla Klåveröd och naturum Söderåsen

I år informeras om vattnets kretslopp vid Lilla Klåveröd (fastigheten gränsar till Traneröds mosse) med föredrag varje hel timme den 12/9 från kl. 9-14 samt vattenorientering. HP Borrningar ansvarar för denna aktivitet. På Naturum Söderåsen i Skäralid visas utställningen ”Nyttosten” med Helsingborgs geologiklubb, tipsrunda, pyssel mm. Naturum är öppen den 12-13/9 kl. 10-16. Läs mer på http://www.geologinsdag.nu

Läs mer